สะสมยอดนับคะแนนกับแม่ทีมทุกสายงาน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561
Brave
แหวนทอง 1 กรัม
150 PV
Brave
รับทองคำครึ่งสลึง

300 PV
Brave
ท่องเที่ยวมาเก๊า
1200 PV
Brave
ท่องเที่ยวฮองกง
2000 PV
Brave
ท่องเที่ยวเกาหลี
2500 PV
Brave
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
4000 PV
Brave
ท่องเที่ยวมัลดีฟส์
6000 PV
Brave
ท่องเที่ยวยุโรป
8000 PV
*** สะสมยอดนับคะแนนกับแม่ทีมทุกสายงาน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561
Facebook
Google