CALL CENTER
  099 111 111 1
Privacy Policy

1. เราสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ยกเว้น
- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย
- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ทางเราได้รับการอนุญาตจากท่าน

2. ทางเรายืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี

3. เราจะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้เด็ดขาด

4. ทางเราจะส่งข้อมูลเฉพาะที่สำคัญ และมีประโยชน์แก่ท่าน ตามอีเมล์ที่ท่านให้ไว้เท่านั้น
CONTACT US


  : webmaster brave
  : 0967895691
  : braveweb.info@gmail.com
  :
 : @brave12
BRAVE FANPAGE
CONTACT FORM
สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือต้องการให้ติดต่อกลับกรุณากรอกเบอร์โทรหรือไอดีไลน์ลงในช่อง massage ด้วยนะค่ะ

Copyright © by Brave-Brand.com All rights Reserved. 
Privacy Policy  |  stats 12